بهترین اپراتور درب شیشه ای

بهترین اپراتور درب شیشه ای

بهترین اپراتور درب شیشه ای

بهترین اپراتور درب شیشه ای

اپراتور ASDOOR


گروه مَه دُر عامل فروش اپراتور آس دُر در ایران


 طبق تحقیقات انجام گرفته در گروه پژوهش و ارزیابی گروه مه در اپراتور asdoor با موتور دانکر آلمان و قیمت به صرفه برای خریداران گرامی بهترین اپراتور درب شیشه ای و بهترین اپراتور درب اتوماتیک موجود در ایران میباشد .

متعلقات اپراتور ASDOOR

موتور : ۶۳۵۵ دانکر آلمان dunker

چشمی : Combo بلژیک ، zen , zensafe

مکانیک : اپراتور لابل Lable

کلید دیجیتال

ریموت کنترل ۲ عدد

کنترل باکس ایران


بهترین اپراتور درب اتوماتیک

بهترین اپراتور درب شیشه ای